Archive for the ‘klasiky z archívu’ Category

  Sue George – WOMEN AND BISEXUALITY

    Scarlet Press, London, 1993.

Kniha „Ženy a bisexualita” od spisovatelky a bisexuální aktivistky Sue George je jedním z mála zodpovědných pokusů o zpracování tohoto složitého tématu. Základem jejího textu jsou výsledku průzkumu, který provedla mezi 142 bisexuálními ženami ve Velké Británii. Kromě těchto jedinečných informací však také nabízí úvod do historie chápání bisexuality a historie souvisejících sociálních a politických kontroverzí. I tyto teoretické kapitoly jsou zajímavě oživovány množstvím citací shromážděných odpovědí.

(viac…)

Bisexualita je už po zhruba jedno století velmi kontroverzním tématem, které vzbuzuje emoce mezi odborníky i aktivisty sexuálních minorit. Nyní na počátku jednadvacátého století se zdá, že se bisexuální lidé domohli alespoň v některých zemích statutu samostatné skupiny. Přesto však kontroverze neutichají, což je dáno mimo jiné tím, že stále neexistuje žádné obecné vymezení toho, co se rozumí bisexualitou. V tomto textu bych chtěla nejprve nastínit stručnou historii užívání tohoto pojmu a poté jeho možné definice. Jedná se ovšem pouze o orientační text, protože toto téma je velmi složité a patrně ještě dlouho nebude uzavřeno.

(viac…)