Archive for the ‘teórie a štúdie’ Category

Bisexualita je už po zhruba jedno století velmi kontroverzním tématem, které vzbuzuje emoce mezi odborníky i aktivisty sexuálních minorit. Nyní na počátku jednadvacátého století se zdá, že se bisexuální lidé domohli alespoň v některých zemích statutu samostatné skupiny. Přesto však kontroverze neutichají, což je dáno mimo jiné tím, že stále neexistuje žádné obecné vymezení toho, co se rozumí bisexualitou. V tomto textu bych chtěla nejprve nastínit stručnou historii užívání tohoto pojmu a poté jeho možné definice. Jedná se ovšem pouze o orientační text, protože toto téma je velmi složité a patrně ještě dlouho nebude uzavřeno.

(viac…)