Posts Tagged ‘Iniciatíva Inakosť’

Tlačová správa

Iniciatíva Inakosť sa v Európskom parlamente zúčastnila na konferencii frakcie Strany európskych socialistov “2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých: Socialisti za spravodlivú a mierumilovnú spoločnosť”.

(viac…)

Dostalo sa nám pod ruku uznesenie parlementného výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny a postavenie žien, ktoré žiada ministerku Tomanovú o vyjadrenie k možnosti uzákoniť registrované partnerstvo.

BTW: všimli ste si tú rodovú citlivosť na konci uznesenia? Daniela Gabániová za overovateľa – vcelku úsmevné od výboru pre postavenie žien. Zneviditeľňovanie žien v jazyku je pre nich zatiaľ veľkou neznámou. Ešte že pani ministerke Tomanovej nenapísali minister TOMANOVÁ.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky

pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

                                                                                                                      16. schôdza

72

Uznesenie

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  ľudské práva, národnosti a postavenie žien

 

z 12. júna 2007

 

 

k informácii Iniciatívy Inakosť o projekte “SME TU – dni inakosti” a o možnostiach spolupráce pri odstraňovaní diskriminácie gejov a lesieb v spoločnosti a pri realizácii krokov na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

            Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

•A.     berie na vedomie

  1. informáciu Iniciatívy Inakosť o projekte “SME TU – dni inakosti” a o možnostiach spolupráce pri odstraňovaní diskriminácie gejov a lesieb v spoločnosti a pri realizácii krokov na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia,
  1. vyhlásenie roku 2007 za  Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých, ako aj uznesenie Európskeho parlamentu o homofóbii v Európe prijaté 25. apríla 2007 vyzývajúce na ukončenie šírenia negatívnych obrazov homosexuality a požadujúce prijatie zákonov zabezpečujúcich odstránenie diskriminácie párov rovnakého pohlavia,

•B.    ukladá

predsedovi výboru

požiadať ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny o predloženie písomnej informácie o možnosti prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia v Slovenskej republike s uvedením postupnosti potrebných krokov a s časovým harmonogramom do 30. septembra 2007.

Darina Gabániová                                                                                          László Nagy

za overovateľa                                                                                   predseda výboru