Posts Tagged ‘učiteľ’

V najnovšom čísle týždenníka ŽIVOT sa dočítate o príbehu Ľuba Tancera, učiteľa cirkevnej školy, ktorej vedeniu prekáža, že je gej, ale najmä že je verejný gej, ktorý sa angažuje napr. zbieraním podpisov pod petíciu za registrované partnerstvá.

článok nie je k dispozícii na webe. Skúste ŽIVOT č. 24 z 11.6.2007. Na Queeringu prinášame úryvky z Ľubových názorov.

Ľubo hovorí napr. aj toto:

“Chce to len odvahu a nezostať skrytý. Kto sa schováva, vlastne plní priania konzervatívnych pravičiarskych kruhov, ktoré sa snažia gejov a lesby vytlačiť na perifériu, zatlačiť ich do spoločenskej neviditeľnosti a znemožniť im tak dosiahnutie svojich práv”

Hovorí aj postoji cirkvi k veriacim gejom a lesbám : “Sme vytláčaní zo spoločenstva, dávajú nám najavo – ak si “takýto,” nepatríš medzi nás. Ja napriek tomu cítim, že patrím medzi kresťanov, a mrzí ma, že s tým majú problém. Vyberám si do ktorého kostola pôjdem. Najradšej chodím do jedného anglicky hovoriaceho spoločenstva.  …   Cirkev sa čuduje, že stratila celú túto komunitu, ale to je len dôsledok toho, ako sa k nej správa. Sú vytlačení na perifériu, a preto radšej sklamaní odchádzajú”

O dvojitej morálne cirkevníkov zas toto: “V Španielsku, typicky katolíckej krajine, prijali zákon o manželstve homosexuálov. V Madride na to reagovali obrovskými demonštráciami, do ulíc vyšlo milíón obyvateľov. Na čele sprievodu stálo 17 biskupov. Neskôr bola demonštrácia proti vojne v Iraku. Prišlo dvojnásobné množstvo obyvateľov, ale ani jeden cirkevný hodnostár.  Cirkev je priam posadnutá, akoby nič iné nerobili, len naháňali gayov, ale keď ide o zásadnejšie veci, je im to jedno”

Reklamy